FITNESS 

Veel hartpatiënten krijgen na een hartinfarct individuele begeleiding tijdens het revalidatieproces dat meestal zo'n zes weken duurt. Bij die revalidatie krijgen hartpatiënten fitness op onder andere hometrainers, roeiapparaten en loopbanden. Bij Stichting Hart Aktief kunt u dat op uw eigen manier en in uw eigen tijd voortzetten in de nieuwe accomodatie van het HagaZiekenhuis. Een verlengstuk van de hartrevalidatie dus. Naast het werken op hometrainers doen de deelnemers veel fitness in de vorm van grondoefeningen rek&strekoefeningen, sport en spel. Ook uw uithoudingsvermogen wordt getraind en waar mogelijk opgerekt. Het voordeel van fitness in het ziekenhuis is dat bij een calamiteit de eerste hulp vlakbij is. Dat is overigens zeer zelden nodig. 

Voor u zich aanmeldt heeft u natuurlijk eerst overlegd met uw dokter. In de groep werkt u samen met andere ex-patiënten. Natuurlijk bepaalt u steeds zelf hoe ver u kan en wilt gaan. Ook de coach let daar zeer scherp op. In de zaal is ook altijd apparatuur aanwezig om uw hartslag en bloeddruk te meten.

De belangrijkste doelstelling van Stichting Hart Aktief is: mensen op een medisch verantwoorde manier sport en spel te laten beoefenen om zo hun conditie gunstig te beïnvloeden. Bovendien wil Hart Aktief, via mentale begeleiding, trachten het zelfvertrouwen van haar deelnemers te helpen herwinnen met onze sport- en fitnessprogramma’s.

 

ZAALSPORTEN

Ook voor zaalsporten geldt het credo van Hart Aktief: (ex)hartpatiënten op een medisch verantwoorde manier esport en spel te laten beoefenen om zo hun conditie gunstig te beïnvloeden. Voor het sporten kunt u op twee locaties terecht: De Fluit in Leidschendam en Sporthal Loosduinen. De trainingen vallen op door hun ontspannen karakter. Er wordt veel gelachen maar ook stevig aan de conditie gewerkt. Natuurlijk bepaalt u hierbij zelf hoe ver u kunt en wilt gaan.

Om deze sporten gaat het:

* Volleybal

* Tafeltennis

* Badminton

 Verder doen we in Leidschendam en Loosduinen  ook:

* Fitness

* Zaalspellen

* Lichamelijke oefeningen

Overigens is sport natuurlijk ook onderdeel van het fitnesspakket in het HagaZiekenhuis.

 

WORKSHOPS REANIMATIE 

Hart Aktief is in 1982 door een paar hartpatiënten als sport- en spelgroep opgericht. De stichting voorziet in een leemte die hartpatiënten in hun leven tegenkomen. Hart Aktief is  landelijk erkend door cardiologen en huisartsen. Maar dat niet alleen! Hart Aktief heeft nog een andere belangrijke activiteit: het verzorgen van reanimatiecursussen voor zowel beginners als gevorderden.

REANIMATIE KAN LEVENSREDDEND WERKEN...
Schrik niet, per jaar komt voor meer dan 40.000 mensen hulp te laat! Zij sterven aan de gevolgen van een hartinfarct, hartstilstand. De zuurstoftoevoer in het lichaam stagneert als gevolg van het tot stilstand komen van het hart. Het gevolg hiervan is dat de hersenen na gemiddeld 4-6 minuten door zuurstofgebrek onherstelbaar beschadigd raken. Wanneer binnen de eerste minuten na de hartstilstand reanimatie wordt toegepast kan er een mensenleven gered worden.

WAT IS EIGENLIJK REANIMATIE<

Letterlijk betekent reanimatie ;het weer opwekken van levensgeesten. Reanimatie bestaat uit technieken in het toepassen van hartmassage en mond op mondbeademing. Zoals al eerder aangegeven kan binnen de eerste minuten na een hartstilstand, mits deze technieken op deskundige wijze worden toegepast, een mensenleven gered worden

U MOET REANIMEREN LEREN!
In uw directe nabijheid kan er elk moment iemand het slachtoffer worden van een hartstilstand. U moet dan wel de van levensbelang zijn de eerste hulp kunnen verlenen. Daarom is een reanimatiecursus volgen van groot belang voor ieder medemens, dus ook voor u.

HOE KUNT U REANIMATIE LEREN?
Reanimatie kunt u niet zomaar uit een boekje leren. Het is onmogelijk en ook onverantwoord om reanimatie op die manier trachten te leren. Om reanimatie te leren is praktische training nodig onder leiding van deskundigen. Dit gebeurt met behulp van oefenpoppen.

HART-AKTIEF LEERT U REANIMATIE!
Zij doet dit uit overweging van haar idealisme en maatschappelijke betrokkenheid en zonder winstoogmerk. U kunt zich inschrijven door het aanmeldformulier in te vullen.

Meer weten over de reanimatiecursussen van Hart Aktief? Neem dan even contact op met het kantoor.

 

Als iedere minuut telt | Reanimeren kan levens redden